KIEROWNIK PROJEKTU A KIEROWNIK PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU A KIEROWNIK PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU A KIEROWNIK PROJEKTU 1024 1024 Joanna Rybicka-Gornowicz

Ty znalazłeś pracodawcę lub też pracodawca znalazł Ciebie. Super! Podekscytowany, zmotywowany, z zupełnie nową energią rozpoczynasz nowy projekt. Wdrażasz się, analizujesz dokumenty, harmonogram, budżet, rozmawiasz z zespołem projektowym, pytasz. A po kilku miesiącach…………..przychodzi wielkie rozczarowanie.

I znowu zaczynasz analizować. Dlaczego straciłeś motywację, dlaczego projekt, który wydawał się fantastyczny wcale nie przynosi Ci satysfakcji,  dlaczego z coraz mniejszą ochotę wykonujesz swoje obowiązki. Uświadamiasz sobie, że wcale nie lubisz tego co robisz w obecnej pracy. Czujesz się wypalony. I może wcale nie nadajesz się do roli kierownika projektu? – myślisz.

A może warto w analizę wejść głębiej i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nadajesz się do roli kierownika projektu zdefiniowanej w tej konkretnej organizacji? Może problem wcale nie leży w Tobie, tylko w tym, że Twoja osobowość, cechy charakteru i sposób działania nie pasują do cech przypisanych do roli kierownika projektu w danej kulturze organizacyjnej.

Okazuje się bowiem, że kierownik projektu w jednej organizacji będzie oznaczał zupełnie co innego niż w drugiej. Oczywiście jest wspólny mianownik, który często spotykamy np. w ofertach pracy: zarządzanie harmonogramem, zarządzanie budżetem, zarządzanie zasobami, sprawozdawczość i inne. Należy jednak pamiętać, że wszystkie wyżej wymienione działania wykonujemy w konkretnej kulturze organizacyjnej, która przyjmuje pewne zasady zarządzania projektem. I tak w jednej organizacji kierownik projektu będzie miał olbrzymią swobodę działania i decyzyjność. Będzie mógł decydować  w zakresie harmonogramu, budżetu, zasobów, zatrudniania, komunikacji z Interesariuszami, zarządzania zmianą i tylko i wyłącznie decyzje mające strategiczny wpływ na projekt będzie musiał uzgadniać z Komitetem Sterującym. Natomiast w drugiej organizacji od Kierownika Projektu będzie wymagać się uzgadniania większości działań projektowych np. z przełożonym. Wszystkie decyzje budżetowe, również te na poziomie najniższym, będą wymagać zgody Komitetu Sterującego, podobnie zmiany harmonogramowe. Taka rola przypomina bardziej rolę koordynatora, którego zadaniem jest raczej dopasowywanie i łączenie wszystkich puzzli układanki  bez większej decyzyjności i odpowiedzialności. Zdarza się również, że pomimo szeroko opisanych zadań kierownika projektu w ofercie pracy, organizacja oczekuje bardziej nadzorczych działań kierownika projektu niż proaktywnych i zarządczych.

I tutaj pojawia się pytanie. Czy już na etapie rekrutacji jesteśmy w stanie zweryfikować czy będziemy pasować do danej organizacji czy po kilku miesiącach będziemy czuć frustrację?

Pewnie w 100% nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale warto spróbować chociażby przy pomocy pytań, które można zadawać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Możemy spytać o metodykę, która jest stosowana, jakie są uprawnienia kierownika projektu i jaka jest jego odpowiedzialność, jaki jest poziom decyzyjności, przed kim bezpośrednio odpowiada i do kogo raportuje, jak i kto ustala cele w projekcie i jak są mierzone, kto odpowiada za przyznawanie premii członkom zespołu projektowego, którym kierownik projektu zarządza, czy kierownik projektu ma prawo do zatrudniania/zwalniania, jaki jest udział w rozmowach z dostawcami, kto podejmuje ostateczne decyzje w zakresie przyjmowanych rozwiązań i wiele innych.

Odpowiedzi na te pytania mogą dać nam chociażby ogólny zarys faktycznych wymagań stawianych kierownikowi projektu, mogą również pomóc w rozgryzieniu kultury organizacyjnej. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przyszłości może zapobiec trudnej decyzji o pozostawieniu projektu w połowie, której chyba żaden kierownik projektu nie lubi podejmować.

Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje rola rekrutera, który na etapie rozmowy powinien widzieć czy kandydat, poza wymaganymi kompetencjami, odnajdzie się w danej organizacji, ale to już temat na kolejny post.

Leave a Reply

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

    Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika.
    Aby w pełni korzystać w naszego serwisu zaakceptuj zgodę na zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę zawsze możesz wycofać.